Kallelse årsmöte 2023

Medlemmar i Parasport Umeå kallas härmed till föreningens årsmöte

När: Onsdag 14 mars
Tid: klockan 18.30
Plats: Idrottens Hus, Kungsgatan 89 (Google länk)
Årsmöteshandlingar: Dessa kommer att finnas på vår hemsida senast 1 vecka före årsmötet.

Anmälan: VI kommer att bjuda på fika och vill därför att du senast tisdag 28 februari anmäler om du kommer och eventuella allergier.
Anmäl till kjell.thelberg48@gmail.com eller 076-8000058.

Medlemsavgift 2023: Påminnelse till dig som ännu inte betalat årets medlemsavgift, 350 kr eller familjeavgift 400 kr. Glöm inte att ange vem/vilka avgiften avser. Betald medlemsavgift är en förutsättning för att delta i vår verksamhet och delta i och åka till cuper.

Välkommen att delta!
/Styrelsen

Kallelse årsmöte 2023 i PDF format