Stöd vår förening

Parasport Umeå strävar efter att ständigt utveckla verksamheten. Dels den befintliga men vi vill också starta nya aktiviteter bl a för synskadade. Som alla andra föreningar är ekonomin ansträngd. Vi söker kommunala bidrag, bidrag från stiftelser och fonder och sponsring.

Vi är också i behov av tips på nya aktiviteter och ledare.

Vill du stödja vår verksamhet och utöka utbudet av idrottsaktiviteter för barn, unga och vuxna med funktionsvariationer? Kontakta i så fall oss!

Som sponsor eller bidragsgivare kan vi erbjuda möjlighet att komma och prova någon av våra aktiviteter.

Företagslogotypen kommer att visas på vår hemsida.    Ändra fontstorlek
    Kontrast