Styrelsen

Kjell Thelberg
Ordförande
076-800 00 58LinkedIn
Åsa Sjöström
Vice ordförande
Donald Forsten
Sekreterare
Rickard Dahlgren
Kassör
Thomas Winther
Ledamot
Amanda Stendahl
Ledamot
Hamid Salimi
Ledamot
Nova Winther
Suppleant
Alf Forsberg
Revisor

 

Frågor eller funderingar?    Föreningens policy

    Vi delar Parasport Sveriges värdegrund och arbetar utifrån förbundets Strategi 2025.

    Medlemsavgifter

    Medlemsavgift är obligatoriska för att delta i föreningens verksamhet.

    Föreningens medlemsavgift är 350 kr per år och familjeavgiften är 400 kr per år.