Showdown och Fysisk träning

På tisdagar kl 17-18 på Dragonskolan kör vi Showdown kombinerat med Fysträning för individer med synnedsättning. Hösten 2019 startade vi upp Showdown tillsammans med SRF Västerbotten och har sedan dess erbjudit detta och kompletterat med fysträning då det funnits önskemål om detta från deltagarna. Träningarna anpassa efter vilka som är där. ibland blir det mer fys, ibland mer Showdown. 

Showdown är en sport där du slår en mindre boll (som låter) över ett bord och ska försöka träffa motståndarens mål (hål i kortsidan av bordet) samtidigt som du försvara ditt eget mål. Ögonbindel används och bollen skjuts iväg med ett träracket. 

Har du frågor kan du höra av dig till tränaren Amanda Stendahl eller ordförande Kjell Thelberg